fbpx
087-1326151,098-1711687

MARINE AND FACTORY MACHINERY ENGINEERING .CO.,LTD.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกลึงและประเภทของดอกเจาะ

งานกลึง(Lathe) เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานในลักษณะทรงกระบอก&n …

แฮกเกอร์ ล้วงข้อมูลอุตสาหกรรมเดินเรืออย่างไร

ตอนที่พนักงานของบริษัท CyerKeel เข้าไปตรวจสอบอีเมลสื่อส …

เทคโนโลยีเรือเดินสมุทรสุดล้ำสมัย แต่ทำไมยังชนกันได้ ?

เหตุการณ์ที่เรือพิฆาตยูเอสเอส จอห์น แม็คเคน (USS John M …