บริษัท มารีน แอนด์ แฟคทอรี่ แม็กชีนเนอร์รี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ประกอบกิจการทำเกี่ยวกับ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ กลไก ในเรือเดินสมุทร และโรงงานอุตสาหกรรม

ABOUT US

ABOUT US

Marine And Factory Machinery Engineering was established in 2017 . which are team of experienced in seafarer career and maintenance team in industry. The knowledge gained is used to develop the our organization for the maximum benefit of customer. Primarily, The company operated as Main engine and generator engine maintenance service on local side was main works for ours. Our company is work undertaken safety of operate person and condition of time as following customer requirement  and including prevent maintenance error which the customer satisfaction is important.


Marine and Factory Machinery Engineering ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560

ซึ่งเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในอาชีพการเดินเรือและทีมงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรม ความรู้ที่ได้รับนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยหลัก บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจหลักในด้านเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหลักในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของ บริษัท ฯ บริษัท ฯ ดำเนินงานด้วยความปลอดภัยในการดำเนินงานและสภาพเวลาตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการป้องกันข้อผิดพลาดในการบำรุงรักษาซึ่งเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า