MFM engineering รับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของกว้าน ระบบไฮโดลิกส์ shaft blancing

กว้านบนเรือท่านมีปัญหาแบบนี้ไหม 
– การทำงานช้าลงไม่ทันใจ ไม่มีแรงและกำลังในการยกดึก
– ติดขัดเวลาเข้าเกียร์ขับกว้านโซ่ กว้านเชือก ต้องใช้แรงคนมากเวลาsliding 
– มีอาการสั่นสะเทือนเวลาขับกว้าน 
– shaft โก่ง ขดงอ 
– กว้านเก่าขาดการหล่อลื่น

MFMengineering

บริการด้านการซ่อมบำรุงเรือเดินสมุทร เพลาใบจักร เพลาหางเสือ shaft balancing ตรวจสอบ clearance บูชเพลา , เปลี่ยนบูชเพลา ,ดัดเพลา, เช็คศูนย์เพลา จัดหาอะไหล่บูช ต่างๆตามไซน์ของshaft